Przejdź do treści

Sprawozdania finansowe

Bilans za 2019 - SP5

4.0 MBPobierz

Bilans za 2018 -SP5

5.0 MBPobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 -SP5

3.7 MBPobierz

Zestawienie zmian za 2018 -SP5

3.8 MBPobierz