Przejdź do treści

Dyrekcja

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie jest pani Agata Skowrońska. Magister pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.

Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2014 roku. 

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie jest pani Teresa Diakowicz. Magister techniki o specjalności nauczanie techniki i informatyki, podyplomowe z matematyki, nauczyciel dyplomowany.

Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2015 roku.