Przejdź do treści

Pracownicy szkoły

Pracownicy pedagogiczni

Szkoła zatrudnia 36 pracowników pedagogicznych, w tym:

  • pełnozatrudnionych - 33
  • niepełnozatrudnionych - 3
  • z wykształceniem wyższym mgr - 34
  • z wykształceniem wyższym lic - 1
  • dyplomowanych - 18
  • mianowanych - 7
  • kontraktowych - 10
  • stażystów - 1


Pracownicy administracji i obsługi

Marzena Malinowska - sekretarz szkoły (tel:  094 3127808)

mgr Mariola Hejduk - kierownik zespołu (tel: 094 3121123)

mgr Henryka Strzelecka - główny księgowy (tel: 094 3127823)

Alicja Wójcicka - referent d/s księgowych (tel: 094 3127823)

obsługa - 9 pracowników