Przejdź do treści

Pracownicy szkoły

Pracownicy pedagogiczni

Szkoła zatrudnia 31 pracowników pedagogicznych, w tym:

  • pełnozatrudnionych - 27
  • niepełnozatrudnionych - 4
  • dyplomowanych - 20
  • mianowanych - 6
  • kontraktowych - 4
  • stażystów - 1


Pracownicy administracji i obsługi

sekretarz szkoły (tel:  094 3127808, 723221692)

obsługa - 9 pracowników