Przejdź do treści

Pracownicy szkoły

Pracownicy pedagogiczni

Szkoła zatrudnia 35 pracowników pedagogicznych, w tym:

  • pełnozatrudnionych - 28
  • niepełnozatrudnionych - 7
  • dyplomowanych - 22
  • mianowanych - 8
  • kontraktowych - 3
  • stażystów - 2


Pracownicy administracji i obsługi

sekretarz szkoły (tel:  094 3127808, 723221692)

kierownik zespołu (tel: 723221702)

główny księgowy (tel: 723221696)

referent d/s księgowych (tel. 723221696)

obsługa - 9 pracowników